Tervetuloa - Welcome

Harrastukset - Hobbies

Terveys - Hyvinvointi

Tiedotteet - Articals

Huumori

Kuvat - Pictures

Linkit - Links
Terveys-Hyvinvointi-Harrastukset
Artikkelit
Oppaat - Guides
DigiTV
Ota yhteyttä - Contact
Osaaminen - Skills

Take a look at www.hartikaari.fi/en my latest achievements and solutions which we have managed and delivered succefully!


What skills I have and what I can deliver?

 • Manage and represent the project and operations (sales, marketing, support, product management) from start-up to completion.
 • Lead scoping exercises and workshops and teams & groups
 • Prepare plan, effort estimation according to defined company’s global standards in collaboration with relevant business functions ready for top management approval
 • Allocate internal and/or external resources to accomplish tasks.
 • Be responsible for achieving the project and operational objectives in close alignment with business stakeholders, in time and within given budget
 • Manage quality, timeliness and cost of the deliverables.
 • Maintain control over the operational status and budget.
 • Manage external partner (on-site, off-shore)
 • Ensure close co-operation between local team and central/3rd party resources if/when needed and used
 • Implement and execute processes including sales, product marketing, risk management, scope change management, issue management, stakeholder management
 • Report statuses and issues to local Steering Committee and Divisional Steering
 • Committee or other local management operation
 • Compliance to the business methodology and all relevant internal/external requirements including interfaces to other local/remote parties.
 • Ensure know-how transfer during sales cycle between suppliers to customer.
 • Support build up of support and training organizations.
 • Change Management operations
 • Process simplification and implementation to the floor level to support organisations business strategy
 • Take Care of re-integration of staff in Line with responsible HR division
 • Manage the overall program and operation and closely track regarding costs/quality and time, identify deviations and define corrective actions

IT - Information Technology

IT Principles by Ari Hartikainen

Principles: What, Why, How?

What are the principles?

Underlying rules and guidance for design, deployment and use of IT

 • Enduring and seldom amended
 • Reflection of architectural intent

Why have principles?

 • Inform and support the way IT fulfils its mission
 • Form the basis for making IT decisions
 • Drive desired behaviour across IT

How are principles used?

 • Principles are interrelated and need to be applied as a set
 • As functional requirements for architectures and standards
 • To assess existing and planned systems for architectural compliance
 • Provide guidance in moving from current-state to target-state

Principle: Alignment

 • Ensure Business Alignment
 • Establish clear visibility and linkage between IT solutions and services and the business processes they support. 
 • Eliminate duplication and gaps.

Principle: Reuse

 • Maximise Reuse of IT Resources
  Use existing IT resources (services, solutions, designs, standards) as a first choice. 
 • When shared IT resources are not available, design solutions for future reuse.

Principle: Optimisation

 • Optimise Solutions for the Company
 • Ensure that IT solutions, acquired or designed, are optimised for use throughout the Company's organisation.

Principle: Adaptability

 • Anticipate and Adapt to Change
 • Design IT solutions to adapt quickly and easily to business and technology change; both anticipated and unanticipated.

Principle: Simplification

 • Minimise Integration Complexity
 • Use technologies and methods for IT solutions that minimise the complexity of integrating systems.

Principle: Scalability

 • Design Solutions for Scalability
 • Enable IT solutions to grow or shrink quickly in response to business demands for increased or changing performance

Principle: Data Management

 • Manage Data as a Business Asset

Principle: Data Integrity

 • Ensure Integrity and Quality of Data
 • Establish clear accountability for data quality to ensure that data integrity is not compromised.

Principle: Reliability

 • Build Appropriately Reliable Systems
 • Ensure that IT solutions provide trustworthy information and are available to the business when needed. 
 • Optimise reliability levels and costs

Principle: Mitigate Risk

 • Design to Mitigate Risk
 • Identify risks and design to mitigate them in accordance with security policies and controls.  

 Management & Leadership

 Esimiestyö ja johtaminen

Esimiestyöhön ja rooliin ei kukaan pysty hyppäämään ilman jonkinasteista koulutusta eikä kokemusta. Esimieheksi ”kasvaa” ajan myötä eikä siihen ole oikotietä. Hyvät esimiehet ovat aina alansa – aiheensa osaajia usealla eri organisaatiotasolla sekä erilaisissa organisaatioissa. Hyvällä esimiehellä on mm. seuraavat perusominaisuudet;

 • Kyky kuunnella
 • Kyky mukautua
 • Kyky muuttua
 • Kyky kommunikoida kaikilla organisaation tasoilla
 • Kyky oppia ja opastaa
 • Kyky tehdä päätöksiä
 • Kyky delegoida
 • Kyky jakaa vastuuta ja velvollisuuksia

Esimiehen tulee olla ryhmälleen ja osastolleen esimerkillinen, helposti lähestyttävä tiimipelaaja. Toisaalta esimiehen tulee pystyä myös tekemään töitä itsenäisesti ja joskus/usein suurenkin työmäärän ollessa käsillä. Kyvyt koordinoida ja soveltaa ovat hyvän esimiehen luonteenomaisia piirteitä, joiden avulla hän pystyy ohjaamaan ja opastamaan organisaation toimintaa yrityksen päämääriä tukien ja tuloksen saavuttamiseksi. Esimiehen tulee tuntea alueensa toimintaprosessit ja hänellä tulee olla kyky etsiä muutos- ja parannuskohtia niistä. On muistettava, että prosessit ovat toimivia kussakin tilanteessa ja kun tiedämme, että tilanteet muuttuvat, niin myös prosessien on muututtava. Tämän muutoksen toimeenpanijana ns. jalkauttajana esimies on kaikki kaikessa, sillä häneen organisaatiossa katsotaan ja hänen odotetaan toteuttavan se. Tässä saattaa piillä monelle esimiehelle suurikin haaste. Miten jalkauttaa muutos? Hyvä esimies tuntee ryhmänsä ja organisaationsa ja osaa rakentaa toteutusmallin, jolla muutos saadaan toimenpiteiksi ja toteutetuksi. Lisäksi esimiehen tulee seurata muutoksen tapahtumaa sekä sitä tuoko muutos toivotun lopputuloksen vai pitääkö sitä säätää. Tässä toiminnassa avainasemaan nousee kommunikointi. Esimiehen tulee kommunikoida jatkuvasti ja säännöllisesti eri osapuolten kanssa, jotta tiedot hyvistä tai kehitystä kaipaavista aiheista saadaan käsittelyyn oikeaan aikaan.

Esimiesmallista on tehty kysely, johon voi tutustua osoitteessa; http://www.esimieskysely.com

Esimiesmalleja on useita, joten yhtä oikeaa mallia ei voi olla eikä pidäkkään olla. Jokainen organisaatio ja ryhmä vaatii ja tarvitsee omanlaisensa esimiehen. Esimiehen malliin vaikuttaa myös ryhmän tai organisaation koko, ikä, alue, sijainnit, kieli, kulttuuri, osaaminen, oppistapa, kommunikointi välineet, työskentely-ympäristö jne.

Esimies ja kommunikointi

Aiheeseen liittyen on juuri julkaistu BMC Softwaren vuonna 2004 tekemä tutkimus, jossa lopputuloksena tuli jälleen kerran esille, että suurin syy IT:n ja liiketoiminnan yheistoimintahaasteisiin liittyy kommunikointiin. Ao. artikkelissa listataan hyviä vinkkejä miten sekä liiketoiminta (CEO-taso), että tietohallinto (CIO-taso) voivat osaltaan asiaan vaikuttaa. Tässä lyhyt kappale artikkelista, jonka voit halutessasi ladata joko tästä tai BMC Softwaren kotisivuilta.

"Performance and perception"

Most IT leaders or members of the IT team perform well. Indeed, Service Level Agreements confirm this, with the 'system' exceeding targets and all service indicators being delivered. If only this mattered in building the reputation of IT in the eyes of the organisation, in moving closer to the heart of an organisation. But it does not. The most significant sentence in my entire contribution to this report is this next one, please read it, re-read it and take it on board.

Alignment with your organisation and how highly you are trusted and thought of are not decided by what you do, they are determined by what people think that you do. The only caveat I would add to that is that as an IT team your performance does need to be reasonable in delivery, attitude and results."

Esimies vai johtaja?

Esimies voi olla myös johtaja, mutta näin ei tule olla automaattisesti. Henkilö voi olla hyvä esimies, mutta huono johtaja. Johtajan rooli organisaatiossa voi olla joko suppeampi tai laajempi kuin esimiehen eikä johtaja välttämättä ole osallisena päivittäisessä operatiivisessa toiminnassa. Tarvitaanko sitten johtajaa? Tämä on hyvä kysymys ja useimmiten se unohdetan kysyä, sillä monessa organisaatiossa on huomattu, että nimetty johtaja ei ole yhtä tehokas kuin hyvän esimiehen alaisuudessa toimiva ryhmä. On tärkeää muistaa, että ryhmän tekemien päätösten ja toimintamallien toteuttaminen laajemmalla on huomattavasti helpompaa kuin yksittäisen johtajan. Jotta saisitte oikean kuvan johtajasta, niin haluan käyttää johtajasta vertausta markkinointihenkilö. Johtajan rooliin tulee kuulua yrityksen tai yhteisön toimintatapojen ja –mallien hyvä tuntemus sekä niiden ”markkinoiminen” muille osapuolille. Parhaiten tämä toimintamalli pystytään toteuttamaan kansainvälisissä organisaatoissa, joissa eri maiden ja eri kultturien edustajia on mukana toiminnassa. Vastaavasti tämä malli toimii yrityksen ja esim. asiakkaan välisessä kanssa- käymisessä. Hyvä opas johtamiseen on esim. Daniel Colemanin ”The new leaders – Transforming the art of leadershp into the science of results” sekä johtamisen ”best seller” Jim Collinsin Hyvästä paras-teos

Miten kehittää itsestään esimies ja johtaja?

Kuten aikaisemmin totesin, niin tähän ei ole olemassa oikotietä vaan tähän rooliin ”kasvetaan”. On tärkeää omata kyky oppia, kuunnella, omaksua ja kommunikoida ihmisten kanssa ja avulla. Kukaan ei pärjää yksin eikä yksi tarvitse esimiestä eikä johtajaa. On kyseessä tiimipelaaminen ja –toiminta. Itse käytän toiminnassani mallia T.E.A.M = ”Together Everyone Achieves More” eli yhdessä kaikkia saavuttavat enemmän. Hyvä esimies on hankkinut kokemusta erikokoisista ja -kulttuurisista organisaatioista toimimalla niissä sekä tutustumalla toimintaan sekä kehittämällä niitä. Esimerkkinä hyvän johtajan ominaisuuksista voin mainita henkilön aitous, rohkeus, itsensä hyväksyntä ja muiden hyväksyntä, itsereflektointi, oppiminen ja muuttuminen. Hyvät esimiehet ja johtajat ovat ryhmiensä sekä organisaatioidensa tunnustamia ja tukemia sekä kaikille näkysiä henkilöitä. uskon, että mitä enemmän kuuntelee, kommunikoi, toteuttaa ja seuraa toimintoja ja ihmisiä, niin sitä paremmaksi tulee roolissaan.

Itse olen osallistunut useille esimies- ja johtamiskoulutuksiin joita ovat pitänee mm. Helena Åhman, Jari Sarasvuo, Michael Dell jne. eripuolilla Eurooppaa ja Suomea.
Manage data and information (data plus context) as a business asset distinct from the business processes and application(s) that use it.

 


Tietoturvallisuus

Yritykset satsaavat tietoturvallisuuteen huomattavia summia. Silti monelta yritykseltä puuttuu yhä kyky pitkäjänteiseen ja kattavaan tietoturvasuunnitteluun. Tietoturvan taso riippuu siitä, miten tietoturvasuunnitelma on tehty ja siitä, miten tehokkaasti se toteutuu käytännön toiminnassa. 60 - 70 prosenttia tietoturva-aukoista on yrityksen sisällä. On tärkeää, että yrityksen tietoturvastrategia ei rajoitu pelkästään teknisiin ratkaisuihin, vaan sen lähtökohtana on liiketoiminta ja siihen liittyvät riskit. Tätä aluetta olen opiskellut ja toteuttanut ratkaisuja käytännössä mm. luomalla tietoturvaohjeita, yrityksen turvallisuussuunnitelmia sekä pelastusohjeita.

Tietojen turvaaminen 

Tietojen turvaamiseen kuuluvat tiedon ja tietoaineiston käytettävyys, oikeellisuus, salassa pitäminen ja turvallinen käsittely. Tämä tarkoittaa eri tallennusmuodoissa olevien dokumenttien, asiakirjojen, tiedostojen, tietovarastojen tunnistamista ja turvallisuusluokittelua, sekä tietovälineiden turvallista hallintaa, käsittelyä, säilytystä ja hävittämistä kaikissa niiden eri elinkaaren vaiheissa.

Henkilöstö ja salassapito

Tietoturvallisuuden heikoin osa-alue on usein ihminen. Puhuminen työasioista yleisillä paikoilla esimerkiksi linja-autossa, ravintolassa, junassa, lentokoneessa jne. on turvallisuusriski. Myös tietoaineiston vieminen pois työpaikalta kotiin on tietoriski.

 • Avaintehtäviin palkattavien henkilöiden luotettavuus on aina tarkistettava. 
 • Luotettavuustarkistus voi myös koskea yrityksen sidosryhmiä ja niiden edustajia. 
 • Yhdenmukaisesta salassapidosta tulee laatia ohjeet henkilöstölle, joka sisältää toimintaohjeet tiedon käsittelystä puhuttuna, kirjallisesti ja teknisenä tallenteena. 
 • Tiedottamisesta ja tiedotusvastuista tulee antaa selvät ohjeet. 
 • Henkilöstöltä on vaadittava salassapito- ja vaitiolovelvollisuus; joka koskee myös suullisesti annettavia tietoja asiaankuulumattomille. 
 • Työt kannattaa suunnitella ja organisoida siten, ettei yksittäinen työntekijä ole korvaamaton. 

Tietoaineiston säilytys ja käsittely

Tiedon joutuminen luvattomasti ulkopuolisen haltuun voi aiheuttaa yritykselle vakavia vahinkoja.

Esimerkkejä tiedon käsittelyn eri vaiheissa syntyneistä tietovuodoista:

 • Yrityksessä vierailijat voivat päästä käsiksi arkaluontoiseen tietoon, esimerkiksi huolimattomasti säilytettäviin papereihin työpöydällä.
 • Yrityksen luottamuksellisia tietoja joutuu roskapönttöihin, kaatopaikoille tai katujen varsille, josta tiedot ovat helposti löydettävissä.
 • Käytöstä poistettava tai hävitettävä aineisto voi joutua vieraisiin käsiin paperitulosteina, kalvona tai mikrofilmien muodossa.
 • Tietojen säilyttäminen ja siirtäminen levykkeitä ja muita irrallisia apuvälineitä käyttäen aiheuttaa useita tietoturvallisuusriskejä.

Keinoja tiedon käsittelyn turvallisuuden parantamiseksi 

 • Älä arkistoi tarpeetonta asiakirja-aineistoa. Säilytä aineisto siten, että se ei joudu sivullisten käsiin poissa ollessasi.
 • Yrityksen käyttämät tiedot tunnistetaan ja luokitellaan julkiseen, sisäiseen, luottamukselliseen ja salaiseen tietoaineistoon.
 • Kehitetään tuhottavan tietoaineiston käsittelysäännöt.
 • Paperimuotoinen tietoaineisto hävitetään silppuamalla tai polttamalla.
 • Magneettiselle tai optisille muistivälineille talletetut tiedot voidaan hävittää mekaanisesti tuhoamalla.
 • Piirtoheitinkalvot sisältävät usein luottamuksellista tietoa ja ne voidaan hävittää silppuamalla.
 • Työaseman C-asema on turvaton talletuspaikka 

Tietoturvallisuudesta tiedottaminen

Työntekijöiden välinpitämättömyys ja/tai tietämättömyys on yksi suurimpia tietoturvallisuusriskejä. Tietoturvallisuuden rakentaminen lähtee yksittäisen ihmisen toiminnasta. Koulutuksella ja tiedottamisella on tarkoitus estää inhimillisestä toiminnasta aiheutuvat vahingot.

Henkilöstön tietoturvallisuustietoisuudesta ja motivoinnista käyttää ja noudattaa sovittuja tietoturvakäytäntöjä tulee huolehtia koulutuksen, ohjeistuksen ja muun tavoitteellisen toiminnan avulla. 

Toimitilaturvallisuus 

Toimitilaturvallisuudella tarkoitetaan toimitilojen, laitteiden ja materiaalien suojaamista fyysisiltä uhilta ja vahingoilta. Nämä voivat olla ihmisen aiheuttamia tai teknisistä vioista tai luonnonilmiöistä johtuvia. Yleisimpiä vahinkoja ovat varkaudet, ilkivalta sekä vesi- ja palovahingot

Yrityksen tietoturvaopas löytyy osoitteesta tietoturvaopas.fi.


Työsuojelu

Mitä työsuojelu on?

Työsuojelun perustavoite on pitää yllä ja edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Erityisiä kehittämisen kohteita ovat työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy sekä työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen.

Suomessa työsuojelu perustuu hyvän työympäristön käsitteelle, joka kattaa työn turvallisuuden ja terveellisyyden lisäksi palvelussuhteen ehdot sekä henkisen hyvinvoinnin.

TyKy (Työkyky) /TyHy (Työhyvinvointi)

Kyky tehdä työtä tai suoriutua työn asettamista vaatimuksista on monen tekijän summa. Ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu, kehitys ja kouliintuminen ovat työkyvyn perusta riippumatta siitä, onko niihin pyritty vaikuttamaan koulutuksen ja harrastusten keinoin. Muun muassa motivaatio ja työhalukkuus vaikuttavat olennaisesti työsuoritukseen, työn tulokseen ja työssä jaksamiseen. Ihmisen työkyvyssä on kysymys toimintaedellytysten ja työn vaatimusten välisestä vastaavuudesta.

Työkyky ja työhyvinvointi on siis paljon muutakin kuin työyhteisön yhteinen teatteri- tai ravintolailta. Työkykyyn kuuluu kokonaisvaltainen työpaikan ja työntekijöiden hyvinvointi. joka antaa mahdollisuuden tehtävien hyvään ja asialliseen hoitamiseen koko työyhteisön tukiessa työntekijää sekä tasapainoon työn ja henkilökohtaisen elämän välillä.
 


Liikuttaja - Ohjaaja

Pyrin lisäämään ihmisten liikunta-aktiivisuutta, hyvinvointia ja kehittämään liikkumisen edellytyksiä erilaisissa ympäristöissä. Haluan pyrkiä luomaan  jokaiselle  mahdollisuuden sekä innostavan ja turvallisen muodon liikkua, tarvittaessa ohjatusti. Liikuttajanoppini olen saanut usean vuoden
omakohtaisella kokemuksella eri urheilu- ja harrastelajien parissa sekä
ESLU:n koulutuksen kautta, jossa olen suorittanut Liikuttajatutkinnon. Liikuttaja on aikuisliikunnan ohjaaja, joka voi ohjata liikkumista aloittelevien ryhmiä tai kuntoliikuntaryhmiä erilaisissa järjestöissä, työpaikoilla tai terveyshankkeissa.

Olen toiminut sekä nuorten, että aikuisten parissa liikuttajana ja tukijana sekä myös laatinut harjoitus- ja ravinto-ohjelmia niitä tarvitseville. Osan näistä ohjeista ja ohjelmista löydät näiltä sivuilta ja olet tervetullut käyttämään ja lataamaan niitä. Mikäli tarvitset niihin liittyen henkilökohtaista opastusta tai valmennusta, niin olen sitä valmis antamaan.

 


 

Tervetuloa - WelcomeHarrastukset - HobbiesTerveys - HyvinvointiTiedotteet - ArticalsHuumoriKuvat - PicturesLinkit - Links
© Ari Hartikainen - 2011